06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Blog

Welkom op de blogpagina van Faasse Juridische Diensten.

Maak gratis bezwaar tegen uw WOZ-beschikking

Zo rond deze tijd ontvangt iedere huurder of huiseigenaar weer de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde is van invloed op de berekening van verschillende belastingen. Dit is het geval voor onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting of...

Lees meer

Digitalisering in de transportsector (blog 6)

In deze laatste blog over digitalisering in de transportsector ga ik in op beveiliging van de verzamelde gegevens. Veilig verwerken Een van de belangrijkste beginselen in de AVG is dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier plaatsvindt. Veiligheid...

Lees meer

Digitalisering in de transportsector (blog 5)

In vervolg op mijn blogs over het doel, de grondslag en gegevensminimalisatie, ga ik in deze blog in op transparantie omtrent de verwerking. Transparantie over de verwerking Een van de kernbeginselen van der AVG is transparantie. De betrokkene moet, als ‘eigenaar’ van...

Lees meer

Digitalisering in de transportsector (blog 4)

Gegevensminimalisatie In vervolg op mijn blogs over het doel en de grondslag voor de verwerking, wil ik het nu hebben over gegevensminimalisatie. Artikel 5 lid 1 onder c AVG zegt dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt moeten worden...

Lees meer

Digitalisering in de transportsector (blog 3)

De grondslag voor de verwerking Voor iedere verwerking van persoonsgegevens geldt dat er sprake moet zijn van een geldige grondslag. De AVG kent zes grondslagen. De verwerking moet op tenminste één van de grondslagen plaatsvinden. En nee, gemakkelijk of handig staat...

Lees meer

Digitalisering in de transportsector (blog 2)

Het doel van de volgsystemen In vervolg op mijn blog over de digitalisering in de transportsector, belicht ik vanaf nu in enkele blogs de juridische consequenties bij de invoering van volgsystemen. Het vergt nogal wat voorbereiding voordat een systeem mag worden...

Lees meer

Digitalisering in de transportsector (Blog 1)

De bedrijfsvoering in de transportsector is totaal niet meer te vergelijken met de periode toen ik erin aan de slag ging. Eind jaren '70 van de vorige eeuw klinkt een eeuwigheid geleden, maar dat is toch nog maar een dikke 40 jaar. Wie denkt dat vrachtwagenchauffeurs...

Lees meer

Cybersecurity en awareness

Stel je voor dat je vandaag thuis komt en er blijken nieuwe sloten op de deuren te zitten. Je kan er niet in, maar ziet wel vreemde gemaskerde mensen in je huis. Ze bekijken echt alles. Maken foto’s en soms stoppen ze wat in hun tassen. Er hangt een papier achter het...

Lees meer

Meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 is de EU-richtlijn Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Het doel van de richtlijn is om het arbeidspatroon transparanter en beter voorspelbaar te maken. De wetswijziging heeft niet...

Lees meer

Hoe weerbaar is uw organisatie?

De oorlog in de Oekraïne brengt een cyberoorlog wel heel erg dichtbij. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft al gewaarschuwd dat ook Nederlandse ondernemingen hierdoor getroffen kunnen worden. Het aantal DDoS aanvallen is al extreem...

Lees meer