Blog

Welkom op de blogpagina van Faasse Juridische Diensten.

Hoe weerbaar is uw organisatie?

De oorlog in de Oekraïne brengt een cyberoorlog wel heel erg dichtbij. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft al gewaarschuwd dat ook Nederlandse ondernemingen hierdoor getroffen kunnen worden. Het aantal DDoS aanvallen is al extreem...

Lees meer

Gratis bezwaar tegen WOZ-waarde

Eind februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat. De WOZ-waarde is van invloed op de berekening van verschillende belastingen. Dit is het geval voor onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting of vermogensrendementsheffing. Het is...

Lees meer

Schorsing werknemer terecht na weigeren zelftest

Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever instructies geven aan werknemers om zichzelf te (laten) testen op Covid-19. Bij weigering kan de werkgever de werknemer schorsen in afwachting van medewerking. Dit heeft de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam...

Lees meer

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Enkele weken geleden werd ik gevraagd om een eindafrekening te controleren. De medewerker had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig te beëindigen. Hij vroeg zich af of de inhouding van ongeveer € 1200 aan...

Lees meer

Het Bel-me-wel register

Op 1 juli 2021 is er een belangrijke wijziging in de Telecommunicatiewet van kracht geworden. Vanaf deze datum mogen organisaties niet meer zonder voorafgaande toestemming potentiële klanten telefonisch benaderen. Het Bel-me-niet register is gelijktijdig vervallen....

Lees meer

Dreigend ontslag of een nieuwe baan? Laat je goed adviseren!

De Covid-19 pandemie heeft voor veel mensen gevolgen met betrekking tot de werkzekerheid. Velen verloren al hun baan. Sommigen voelen dat het eraan zit te komen. Het vinden van een andere passende baan is daarna ook weer een uitdaging. Je baan verliezen kan op...

Lees meer

Bestaat er recht op schadevergoeding na een datalek?

Vrij vertaald, definieert de AVG een datalek als een inbreuk in de beveiliging waarbij persoonsgegevens onrechtmatig ter beschikking zijn gekomen van een derde. De persoon wiens gegevens zijn gelekt, kan daarvan negatieve gevolgen ondervinden en daardoor schade...

Lees meer

Bezwaar tegen WOZ-beschikking

In februari ontvangen huiseigenaren weer de WOZ-beschikking. De waarde van woningen wordt door de gemeentes subjectief vastgesteld. Het is een inschatting op basis van de verkoopwaarde van vergelijkbare woningen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld....

Lees meer

28 januari Europese dag van de privacy

Het is vandaag de Europese dag van de privacy. Velen zullen dan direct denken, o ja de privacywet. De privacywet bestaat echter niet. Wel hebben we privacywetgeving of regelgeving. De privacywet is dus een verzamelbegrip. Onze privacyregelgeving vind je terug in...

Lees meer

Is doelgericht negatief dossiervorming verstandig?

Met enige regelmaat adviseer ik werknemers die, na jaren van goed of normaal functioneren, plotseling negatieve beoordelingen of officiële waarschuwingen krijgen. Meestal blijkt er in hun werkhouding niets te zijn veranderd. De reden waarom is meestal gelegen in...

Lees meer