06 823 722 06 jan@faassejd.nl

In februari ontvangen huiseigenaren weer de WOZ-beschikking. De waarde van woningen wordt door de gemeentes subjectief vastgesteld. Het is een inschatting op basis van de verkoopwaarde van vergelijkbare woningen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Volgens Independer is de WOZ-waarde dit jaar ongeveer 7% hoger dan vorig jaar. De kans is erg groot dat de WOZ-waarde van uw woning onjuist is vastgesteld. Het is gebruikelijk dat met de WOZ-beschikking het ‘taxatierapport’ wordt meegestuurd. Uit dit rapport kunt u afleiden op basis van welke criteria de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld.

Als de WOZ-waarde door de gemeente te hoog is ingeschat, betaalt u teveel belasting over de feitelijke waarde van uw woning. Dat is zonde van uw geld en ook niet rechtmatig. Als de waarde te laag is vastgesteld, kan dat echter ook nadelige gevolgen voor u hebben. Stel dat u op het punt staat om de woning te verkopen. Dan is de WOZ-waarde een prijsindicatie voor potentiele kopers. Een hogere WOZ waarde kan je ook voordeel opleveren als er nog een hypotheek op je huis rust zonder Nationale Hypotheek Garantie. Dit komt doordat de risico-opslag berekend wordt op het moment dat je de hypotheek afsluit. Naargelang je meer aflost en de waarde van je huis stijgt, zou de opslag lager moeten worden, maar dat gebeurt niet automatisch. Als je al een aanzienlijk deel hebt afgelost dan loont het de moeite om hierover contact op te nemen met je hypotheekadviseur. Meer hierover kan je lezen op https://www.independer.nl/hypotheek/info/huis-gekocht/woz-waarde

Er zijn dus vele redenen op te noemen waarom het voor u belangrijk is dat de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Er zijn ook vele argumenten te benoemen waarom de beschikking niet correct is. Denk bijvoorbeeld aan achterstallig onderhoud of een uitgevoerde renovatie, kunststof kozijnen of een dakkapel. Ook omgevingsfactoren spelen een rol zoals geluidsoverlast door drukke straten of een spoorlijn. Dit zijn maar enkele van talloze argumenten die medebepalend horen te zijn voor het vaststellen van de WOZ-waarde van uw woning.

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking, dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u goed motiveren waarom de WOZ-waarde te hoog of te laag is vastgesteld. De gemeente zal op basis van uw bezwaarschrift een nieuw besluit moeten nemen. Faasse Juridische Dienstverlening kan voor u de bezwaarprocedure GRATIS voeren. Wilt u hiervan gebruik maken neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op voor meer informatie hierover.