06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Enkele weken geleden werd ik gevraagd om een eindafrekening te controleren. De medewerker had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig te beëindigen. Hij vroeg zich af of de inhouding van ongeveer € 1200 aan studiekosten terecht was.

Met een eerste blik in zijn arbeidsovereenkomst en de toepasselijke cao, kon ik hem in ieder geval laten weten dat de inhouding niet overeenkomstig de regels had plaatsgevonden. Het studiekostenbeding in zijn arbeidsovereenkomst voldeed niet aan de voorwaarden zoals deze ooit door de Hoge Raad zijn gesteld. Daardoor kon ik nietigheid inroepen van het studiekostenbeding. Na een telefoongesprek met zijn oud-werkgever en enkele e-mailwisselingen met zijn rechtsbijstandverzekeraar, kreeg mijn client binnen twee weken het ingehouden loon alsnog uitbetaald.

Er mankeerde nog meer aan de arbeidsovereenkomst, waardoor zijn oud-werkgever onwetend risico’s heeft gelopen die hij niet wilde lopen. Of dacht zich te hebben ingedekt, terwijl dat niet het geval was. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd afgesloten met een proeftijd, althans dat dacht de werkgever destijds. De proeftijd was te lang en voldeed dus niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De wet zegt daarover dat de proeftijd dan nietig is. Voor de werkgever was er dus geen mogelijkheid geweest om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen.

De arbeidsovereenkomst sloot af met een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding. Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet, op straffe van nietigheid, met zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn gemotiveerd. Omdat de motivatie ontbreekt zal dit ongemotiveerde beding geen stand houden in het geval het door hem zal worden ingeroepen. Verder tekstueel wat slordigheden waardoor enkele artikelen voor tweeërlei uitlegbaar zijn.

Heeft u twijfels over de rechtmatigheid van uw (concept) arbeidsovereenkomsten? Laat hem bij ons checken zodat u zich hiermee geen buil valt. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Neem vrijblijvend contact op.