06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Er worden regelmatig vragen gesteld over de proeftijd. Waar is de proeftijd voor bedoeld en wat zijn de regels?
De proeftijd is bedoeld om na het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst gedurende de eerste maand(en) te kijken of het goed zit tussen jou en je nieuwe werkgever. Gedurende de proeftijd kan je werkgever je zonder opgaaf van reden ontslaan. Zelf kan je tijdens de proeftijd ook op ieder moment per direct ontslag nemen. Een proeftijd is niet verplicht.

Voor het toepassen van een proeftijd gelden een aantal regels:
– De proeftijd moet van te voren schriftelijk zijn afgesproken.
– Bij een contract van zes maanden of korter is geen proeftijd mogelijk.
– Bij een contract langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar mag een proeftijd van één maand worden afgesproken.
– Bij een contract van minimaal twee jaar mag een proeftijd van twee maanden worden afgesproken.

Let op: soms zijn er in de cao over de proeftijd andere afspraken gemaakt. De cao gaat dan voor.
Wat als er een proeftijd in je contract staat die niet aan de voorwaarden van de wet voldoet? De wet zegt dan dat deze nietig is. Er is dan geen proeftijd. Het maakt daarbij ook niet uit of je er wel of niet voor getekend hebt. Je kan dan ook niet per direct ontslag nemen of ontslagen worden.

Tijdens de proeftijd kan je op ieder moment ontslag nemen of zonder opgaaf van reden ontslagen worden. Voor de werkgever gelden echter wel de ontslagverboden uit de wet. Je werkgever mag je tijdens de proeftijd niet ontslaan omdat je ziek of zwanger bent. Als uit de ontslagbrief blijkt dat de reden ziekte of zwangerschap is, dan is er sprake van onrechtmatig ontslag. Je arbeidsovereenkomst is dan niet opgezegd en je hebt recht op loon.