06 823 722 06 jan@faassejd.nl

 

Oproepcontracten

Werknemers die in januari al 12 maanden of langer als oproepkracht (0-uren, min-max etc) werkten, hebben vóór 1 februari een contract op basis van de gemiddelde uitbetaalde uren over de voorafgaande 12 maanden aangeboden gekregen. Als hen dat nog niet is aangeboden, dan kunnen zij dat claimen. Er nu regels van kracht met betrekking tot oproepen:
– een oproep mag geweigerd worden als deze niet minimaal 4 dagen van tevoren plaatsvindt;
– er is recht op loondoorbetaling als een oproep korter dan 4 dagen van tevoren wordt afgezegd.

Transitievergoeding

De transitievergoeding geldt vanaf 1 januari voor iedere werknemer waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, tenzij er sprake is van een dringende reden (ontslag op staande voet). Het recht op de transitievergoeding geldt vanaf de eerste dag, dus ook tijdens de proeftijd. De hoogte van de transitievergoeding is voor iedereen gelijk. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maansalaris per volledig dienstjaar. Voor de resterende tijd naar rato. Voor 2020 is de transitievergoeding gemaximeerd op € 83.000,– (of één jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000,–)

Ketenregeling

Maximaal 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar. Daarna volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een onderbreking van meer dan 6 maanden, begint de keten opnieuw. Voor seizoenmatige arbeid die maximaal 9 maanden per jaar werk biedt, geldt dat na een onderbreking van 3 maanden de keten opnieuw begint. Hiervan kan per cao worden afgeweken.

Payroll

Dit mag niet meer worden ingezet voor flexibele inzet van werknemers. Payroll mag alleen worden gebruikt voor ontzorging van werkgever bij complexe zaken betreffende werkgeverschap. De payrollmedewerker heeft recht op dezelfde primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden alsof hij in dienst is van zijn opdrachtgever. De uitzendcao geldt dus niet meer voor payrollmedewerkers. Voor een payrollwerknemer geldt dat het uitzendbureau of payrollbedrijf niet betrokken was bij de werving en selectie én hij als werknemer exclusief ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever.

WW-premie

Er gelden twee percentages. De lage WW-premie (2,94%) voor vaste contracten met vaste uren, BBL-contracten en contracten met jongeren <21 jaar van maximaal 12 uren. De hoge WW-premie (7,94%) geldt voor kortgezegd alle vormen van flexibiliteit: tijdelijke contracten, vaste contracten zonder vaste uren, oproepcontracten, vaste contracten met vaste uren die binnen twee maanden worden beëindigd en overuren.

Ontslagrecht

Dit is versoepeld. Er mogen bij de kantonrechter meerdere redenen (ontslaggronden) worden aangevoerd. (de cumulatiegrond)