06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Het doel van de volgsystemen

In vervolg op mijn blog over de digitalisering in de transportsector, belicht ik vanaf nu in enkele blogs de juridische consequenties bij de invoering van volgsystemen.

Het vergt nogal wat voorbereiding voordat een systeem mag worden geïntroduceerd waarmee medewerkers (kunnen) worden gevolgd. Ik bedoel niet alleen de afweging of de investering goed is voor het bedrijf, maar meer de ‘hobbel’ van de AVG en de persoonlijke levenssfeer. Mijn ervaringen in de transportsector is die van een no-nonsens sector. Dat geldt voor zowel de werkgever als de chauffeur met diesel in zijn aderen. Door die passie voor het transport, wordt vaak te snel geschakeld bij het invoeren van nieuwe technologieën.

Verwerking van persoonsgegevens

Als ik stel dat met alle digitale toepassingen in de transportsector persoonsgegevens worden verwerkt, zit ik er niet veel naast. Persoonsgegevens zijn basaal gezegd, gegevens over een natuurlijke persoon én gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijke persoon. Nagenoeg alle data welke door en met de truck worden verwerkt, is via de chauffeurskaart en planningsoftware te herleiden naar de chauffeur. Daarom moet er aandacht zijn voor de juridische consequenties bij de introductie van volgsystemen. De verwerking van persoonsgegevens moet altijd worden gebaseerd op vijf principes: doel, grondslag, gegevensminimalisatie, transparantie en integriteit.

Doel van de verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens doen we nooit zomaar. Er moet altijd een doel zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken. De AVG zegt dat het doel welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd moet zijn. Eenmaal verzamelde gegevens mogen niet zomaar voor andere doeleinden worden verwerkt. Tenzij dit nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Het feit dat de AVG zegt dat het doel omschreven moet zijn, duidt erop dat de verwerking tenminste is vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten. Maar, en daar kom ik later in een blog op terug, veelal is het noodzakelijk om de instructies in verband met de verwerking vast te leggen in een protocol.

Doelbinding

In beginsel mogen gegevens die voor het ene doel zijn verzameld, niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Als voorbeeld de digitale tachograaf. Het doel hiervan is het registreren van de rij- en rusttijden in verband met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Het is dus niet vanzelfsprekend dat deze gegevens, nu je ze toch hebt, mogen worden gebruikt voor de verloning of om de rijstijl van de chauffeur te analyseren. Dit beginsel geldt ook voor data die worden verzameld door de boordcomputer, eventrecorder of bijvoorbeeld het motormanagement. Feitelijk kan je er van alles mee, maar dat is niet de bedoeling.

Tot de volgende blog. Dan ga ik het hebben over de verwerkingsgrondslagen.