06 823 722 06 jan@faassejd.nl

De Covid-19 pandemie heeft voor veel mensen gevolgen met betrekking tot de werkzekerheid. Velen verloren al hun baan. Sommigen voelen dat het eraan zit te komen. Het vinden van een andere passende baan is daarna ook weer een uitdaging. Je baan verliezen kan op verschillende manieren. Belangrijk is dat je jezelf in ieder geval juridisch goed laat adviseren.

Vaststellingsovereenkomst

De op dit moment meest gebruikelijke methode is beëindiging met wederzijds goedvinden. Beëindiging met wederzijds goedvinden regel je met een vaststellingsovereenkomst. Als je aan de voorwaarden voldoet behoud je na beëindiging met wederzijds goedvinden gewoon recht op WW.

Bij ontslag of beëindiging met wederzijds goedvinden komt echter nog meer kijken. Hoe zit het bijvoorbeeld met je eventuele studiekostenovereenkomst of min-uren? Heb je recht op de transitievergoeding en hoe hoog is deze dan? In je arbeidsovereenkomst kan sprake zijn van een concurrentiebeding. Hoe ga je daar mee om? Is deze überhaupt wel geldig? Soms ligt het juridisch net even anders, dan hoe het door je werkgever op papier is gezet. Met het inschakelen van een arbeidsrechtjurist kan je veel narigheid voorkomen en het kan je ook nog eens heel veel geld opleveren.

Ziekte

Het komt regelmatig voor dat medewerkers tijdens arbeidsongeschiktheid voorgesteld worden om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als daarop wordt aangestuurd is het zaak om daar niet op in te gaan. Je werkgever heeft immers een loondoorbetalingsplicht van 104 weken of tot het eind van je tijdelijk contract. Als je tijdens ziekte hieraan meewerkt verlies je je recht op WW. Vraag hierover juridisch advies!

Nieuwe baan

Bij het accepteren van een nieuwe baan is het altijd goed om je arbeidsovereenkomst juridisch te laten controleren voordat je deze tekent. Hoe zit het met de proeftijd? Komt je maandsalaris overeen met je urenomvang en wat de cao daarover regelt? Zijn er bijzondere bedingen opgenomen waar je later last van gaat krijgen?

Kosten

Juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst is voor de werknemer meestal gratis. Het is gebruikelijk dat de werkgever daarvoor een vergoeding betaald. Dit is dan opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Is in de vaststellingsovereenkomst geen vergoeding voor juridisch advies geregeld, dan maakt Faasse Juridische Dienstverlening daarover eerst afspraken met je werkgever.

Het controleren van een nieuwe arbeidsovereenkomst kost bij Faasse Juridische Dienstverlening € 75,–  Daarvoor ontvang je per artikel in je arbeidsovereenkomst een juridisch advies. Dit advies kan je gebruiken om met je toekomstige werkgever betere afspraken te maken. De kosten heb je dan al snel terugverdiend.