06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Eind februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de mat. De WOZ-waarde is van invloed op de berekening van verschillende belastingen. Dit is het geval voor onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting of vermogensrendementsheffing. Het is daarom van belang dat de WOZ-waarde juist is vastgesteld. Ook huurders kunnen bezwaar maken met als gevolg een lagere huurprijs als het bezwaar gegrond blijkt. De verwachting is dat de WOZ-waarde dit jaar gemiddeld 8,5 tot 9% gestegen zal zijn ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de WOZ-waarde onjuist kan zijn vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde omgevingsfactoren zoals het uitkijken op windmolens of hoogspanningsmasten. Achterstallig onderhoud aan de woning of een verouderde badkamer of keuken waar geen rekening mee is gehouden. Ook kan uw woning ten onrechte vergeleken zijn met een totaal andere woning of er is een verkeerde peildatum toegepast.

Faasse Juridische Dienstverlening kan voor u gratis de bezwaarprocedure voeren. Dat kunnen wij doen omdat bij een geslaagd bezwaar de gemeente een vergoeding voor onze werkzaamheden betaalt. Heeft bezwaar geen succes, dan kost het u verder niets. Dat risico nemen wij voor onze rekening. Dat risico kunnen wij nemen omdat vorig jaar bijna 80% van de bezwaren gegrond bleken. Deze huiseigenaren kregen dus aan het eind van het jaar geld terug van de gemeente.

Wilt u gebruik maken van ons aanbod? Wacht dan niet te lang met aanmelden. Uw bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking zijn ingediend. Stuur ons een e-mail, brief of neem telefonisch contact op. U ontvangt daarna alle informatie.