06 823 722 06 jan@faassejd.nl

De oorlog in de Oekraïne brengt een cyberoorlog wel heel erg dichtbij. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft al gewaarschuwd dat ook Nederlandse ondernemingen hierdoor getroffen kunnen worden. Het aantal DDoS aanvallen is al extreem hoger dan voorheen. Ook zullen er meer phishingpogingen gaan plaatsvinden. De bedoeling van deze aanvallen is om de digitale infrastructuur te vernietigen of te versleutelen.

Ondernemingen moeten zich tegen cyberaanvallen beveiligen. Daarbij wordt uiteraard als eerste gedacht aan digitale beveiligingsmaatregelen. Technische beveiliging is echter niet voldoende. In bijna alle gevallen blijkt dat de medewerker nog steeds de zwakste schakel in de beveiligingsketen is. Het is daarom essentieel om de medewerkers bewust te maken van de cyberrisico’s. Hoe bewust zijn uw medewerkers zich van deze risico’s? Herkennen zij phishing, malware, man in the middle of CEO fraude? Hoe handelen ze als ze een besmette e-mail ontvangen? Wat heeft u er als ondernemer al aan gedaan om de ICT systemen te beveiligen met organisatorische maatregelen?

Faasse Juridische Dienstverlening komt graag bij u op locatie met een Cyber Security Awareness training van uw medewerkers. De tijdsbesteding van een goed uur betaalt zich terug. Wacht niet tot het te laat is. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.