06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Zo rond deze tijd ontvangt iedere huurder of huiseigenaar weer de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde is van invloed op de berekening van verschillende belastingen. Dit is het geval voor onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting of vermogensrendementsheffing. Het is daarom van belang dat de WOZ-waarde juist is vastgesteld. Ook huurders kunnen bezwaar maken met als gevolg een lagere huurprijs als het bezwaar gegrond blijkt. De WOZ-waarde kan, volgens de Waarderingskamer, dit jaar met gemiddeld 17% gestegen ten opzichte van 2022. Het gaat dus om een forse lastenstijging. Het kan dus lonend zijn op te (laten) controleren of de WOZ-waarde van uw woning correct is vastgesteld.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de WOZ-waarde onjuist kan zijn vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan (gewijzigde) omgevingsfactoren zoals een bouwwerk, het uitkijken op windmolens of hoogspanningsmasten of bovenmatige trillingen van een spoorlijn. Achterstallig onderhoud aan de woning of een verouderde badkamer,  keuken of andere voorzieningen waar geen rekening mee is gehouden. Ook kan uw woning vergeleken zijn met een totaal andere woning die qua ligging of bouw niet vergelijkbaar is met uw woning.

Faasse Juridische Dienstverlening kan voor u gratis de bezwaarprocedure voeren. Dat kunnen wij doen omdat bij een geslaagd bezwaar de gemeente een vergoeding voor onze werkzaamheden betaalt. Heeft bezwaar geen succes, dan kost het u verder niets. Dat risico nemen wij voor onze rekening.

Wilt u gebruik maken van ons aanbod? Wacht dan niet te lang met aanmelden. Download de flyer a5.indd (faassejuridischedienstverlening.nl) via onze website met meer informatie of neem zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met ons op. Uw bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking zijn ingediend.