06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever instructies geven aan werknemers om zichzelf te (laten) testen op Covid-19. Bij weigering kan de werkgever de werknemer schorsen in afwachting van medewerking. Dit heeft de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam geoordeeld in een zaak van een danser bij een Amsterdams dansgezelschap. De werkgever heeft in oktober 2021 de werknemers laten weten dat zij, net als het publiek, voortaan een geldige QR-code moeten kunnen laten zien om het theater in te mogen. De werkgever vond de maatregel redelijk in het voorkomen van groepsbesmettingen binnen het dansgezelschap. De betreffende werknemer kon geen geldige QR-code overleggen en weigerde tevens zichzelf te (laten) testen. De werkgever schorste de danser en stelde hem het opschorten van het salaris in het vooruitzicht. De danser beriep zich op zijn grondrechten en vorderde bij de rechter om weer toegelaten te worden tot het werk.

De rechter overwoog dat de beperkte schending van zijn grondrechten gerechtvaardigd was. Het creëren van een veiliger werkomgeving weegt zwaarder dan het testen en het mededelen van de uitslag daarvan. De rechter oordeelde al volgt:

“Gegeven dat het werk van eiser met zich brengt dat hij niet altijd voldoende afstand kan houden van zijn mededansers/leerlingen rest [gedaagde] geen andere mogelijkheid dan regelmatig testen verplicht stellen voor de dansers om een zo veilig mogelijke situatie op de werkvloer te creëren. [Gedaagde] vraagt om zelftesten waarmee zij een groot beroep doet op de verantwoordelijkheid van haar werknemers terwijl zij anderzijds de inbreuk op hun integriteit daardoor minimaliseert. [Gedaagde] heeft verder toegelicht dat zij gezien de prominente rol van eiser bij haar gezelschap een structureel inzetbare vervanger voor hem moet zoeken hetgeen risicovol voor haar is en tijd en geld zal vergen. Dubbele salariskosten kan zij in deze tijd zeker niet dragen. Dit alles in aanmerking genomen wordt het belang van [gedaagde] en allen die van haar afhankelijk zijn zwaarder gewogen dan het belang van [eiser] bij zijn weigering. [Eiser] draagt derhalve het financiële risico van zijn weigering. De vordering wordt daarom afgewezen.”

Op basis van deze uitspraak is het dus redelijk om van werknemers te vragen zichzelf te testen, als de omstandigheden op de werkplek zodanig zijn dat er onderling onvoldoende afstand kan worden gehouden. Uiteraard zal eerst moeten worden gekeken of er andere risicobeperkende mogelijkheden zijn, zoals schermen plaatsen, mondmaskers etc. Zijn die mogelijkheden er niet of om andere zwaarwegende redenen niet toe te passen, dan mogen de betreffende werknemers opgedragen worden zichzelf periodiek te (laten) testen en de uitslag mede te delen. Als werkgever zal je dan zelftests beschikbaar moeten stellen. De werknemers kunnen zichzelf dan thuis, of in afzondering op het werk, testen.

De uitspraak is gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:7321 en is hier te vinden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7321