06 823 722 06 jan@faassejd.nl

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is gepubliceerd. U kunt de regeling hier downloaden.

De aanvraag voor subsidie kan vanaf 6 april 2020 worden ingediend. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de omzetdaling over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 maart t/m 31 juli 2020 minimaal 20% bedragen.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de meetperiode voor de berekening van de omzetdaling in te laten gaan op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

De regeling is bedoeld om werknemers in dienst te houden. De regeling geldt ook voor medewerkers met een (verlengd)tijdelijk contract en uitzendkrachten.  Tijdens de looptijd van de regeling mag de werkgever geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Doet zij dit wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd en een boete van 50% toegepast.