06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Juridisch advies bij een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie is vervelend voor beide partijen, werkgever en werknemer. Vaak is het goed om u bij te laten staan door een juridisch adviseur die tussen de betrokken partijen kan bemiddelen. Faasse Juridische Dienstverlening staat u als werknemer óf werkgever hier graag in bij. 

Een verstoorde arbeidsrelatie voorkomen

Misschien is er nog geen sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Dat is het meest gunstige scenario. Wellicht wilt u gewoon een contract  of overeenkomst laten checken. Of heeft u advies nodig bij uw rechten en plichten in een ziekteproces. Faasse Juridische Dienstverlening helpt u graag.

Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen

Is de relatie met uw werkgever of werknemer verstoord? Dan spelen er vaak emoties mee en is het vertrouwen in de ander beschaamd. Op dat moment is het goed om u te laten bijstaan door iemand die objectief en met kennis van de rechten en plichten van werkgever en werknemer naar de situatie kijkt. Of u ons nu als werknemer of werkgever benadert, we zijn geen onpartijdige mediator, maar behartigen úw rechten in de bemiddeling. Toch kijken we graag eerst of er een oplossing mogelijk is waar beide partijen tevreden mee zijn, zodat de verstoorde arbeidsrelatie terug kan worden omgezet naar een gezonde variant of beide partijen in goede harmonie uit elkaar kunnen gaan.

Hulp bij ontslag

Is de relatie werkgever/werknemer teveel verstoord en/of zijn beide partijen het erover eens dat ontslag de enige optie is, dan bieden we ook hulp bij ontslag. Bijvoorbeeld door advies te geven over hoe u moet handelen of welke stappen u kunt nemen. Ook helpen we graag bij het opstellen of controleren van de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Voldoet deze aan de voorwaarden van het UWV? Is de transitie- of ontslagvergoeding juist en worden eventuele vorderingen rechtmatig opgeëist?

Naar de rechtbank

Bij Faasse Juridische Dienstverlening geven we gevraagd advies en kijken we ongevraagd meteen ook naar andere aspecten van een geschil of overeenkomst. We denken mee om uw rechten zo goed mogelijk te behartigen om waar mogelijk in goede harmonie tot een oplossing te komen. Maar wanneer dit niet mag baten en de verstoorde arbeidsrelatie zo hoog oploopt dat een oplossing of ontslag in goed overleg niet meer mogelijk blijkt, dan komt het soms aan op een gang daar de rechtbank. Faasse Juridische Dienstverlening werkt hiervoor samen met een advocatenkantoor en draagt uw dossier hier, met uw toestemming, aan over voor verdere juridische bijstand.