06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Juridisch advies bij een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie is ontzettend vervelend voor iedereen, zeker voor jou als werknemer. Vaak is het goed om je te laten bijstaan door een juridisch adviseur die tussen jou en je werkgever kan bemiddelen. Daarvoor kun je terecht bij Faasse Juridische dienstverlening.

Een verstoorde arbeidsrelatie voorkomen

Misschien is er nog geen sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Dat is het meest gunstige scenario. Wellicht wil je gewoon een contract of overeenkomst laten checken. Of heb je advies nodig bij jouw rechten en plichten in een ziekteproces. Met Faasse Juridische Dienstverlening help ik je graag.

Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen

Is de relatie met je werkgever verstoord? Dan spelen er vaak emoties mee en is het vertrouwen in je werkgever beschaamd. Op dat moment is het goed om je te laten bijstaan door iemand die objectief en met kennis van de rechten en plichten van werkgever en werknemer naar de situatie kijkt. Ik ben geen onpartijdige mediator, maar behartig jóúw rechten in de bemiddeling. Toch kijk ik graag eerst of er een oplossing mogelijk is waar beide partijen tevreden mee zijn, zodat de verstoorde arbeidsrelatie terug kan worden omgezet naar een gezonde variant of dat jij en je werkgever in goede harmonie uit elkaar kunnen gaan.

Hulp bij ontslag

Is de relatie met je werkgever teveel verstoord en/of zijn jullie het er beiden over eens dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst de enige optie is, dan bied ik ook hierbij hulp. Bijvoorbeeld door advies te geven over hoe je moet handelen of welke stappen je kunt nemen. Ook help ik graag bij het controleren van de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Voldoet deze aan de voorwaarden van het UWV? Is jouw recht op transitie- of ontslagvergoeding goed geregeld? En worden je vakantiedagen uitbetaald? Zo niet, dan probeer ik dat alsnog voor je te bedingen.

Naar de rechtbank

Met Faasse Juridische Dienstverlening geef ik gevraagd advies en kijk ik ongevraagd ook meteen naar andere aspecten van een geschil of overeenkomst. Ik denk mee om jouw rechten zo goed mogelijk te behartigen om waar mogelijk in goede harmonie tot een oplossing te komen. Maar wanneer dit niet mag baten en de verstoorde arbeidsrelatie zo hoog oploopt dat een oplossing of ontslag in goed overleg niet meer mogelijk blijkt, dan komt het soms aan op een gang daar de rechtbank. Faasse Juridische Dienstverlening werkt hiervoor samen met een advocatenkantoor en draagt je dossier hier, met jouw toestemming, aan over voor verdere juridische bijstand.