06 823 722 06 jan@faassejd.nl

OR Consultancy

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de werknemers van een bedrijf. Dat is niet zomaar iets. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ondernemingsraden zorgen voor een kritische blik op de plannen van de werkgever. Ze toetsen deze aan de wet en aan de belangen van werkgever en werknemer. Om dit goed te kunnen uitvoeren, is kennis nodig. Faasse Juridische Dienstverlening heeft deze kennis in huis en helpt ondernemingsraden hier graag mee.

OR-Verkiezingen

Het instellen van een ondernemingsraad en/of het organiseren van OR-verkiezingen is geen 1, 2, 3-tje. Er komt veel bij kijken. Faasse Juridische Dienstverlening begeleidt u bij dit proces.

Er zijn een aantal basisdocumenten die opgesteld moeten worden. Bijvoorbeeld een reglement voor de OR. Vervolgens staat u voor een traject van zo’n 26 weken van voorbereiding van de OR-verkiezingen tot de uitslag. Tussentijds zijn er allerlei verplichte deadlines die gehaald moeten worden. Daar zijn wettelijke regels voor. Het gaat bijvoorbeeld over de communicatie naar alle werknemers en de kans om bezwaar te maken. Faasse Juridische Dienstverlening loodst u door dit proces heen, zodat u geslaagde en geldige OR-verkiezingen realiseert en de ondernemingsraad van uw bedrijf een gezonde start kan maken.

OR Vraagbaak

Een OR komt regelmatig voor complexe advies- en instemmingsvragen te staan. Dat kan gaan om arbeidsvoorwaardelijke zaken of bijvoorbeeld de Privacywet. De werkgever vraagt hierover advies of toestemming van de ondernemingsraad. Het is dan de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om niet zomaar uit te gaan van de informatie die de werkgever verschaft, maar deze vragen te toetsen aan de wet. Dat is soms best lastig.

Faasse Juridische Dienstverlening fungeert daarom als OR-Vraagbaak. Ondernemingsraden kunnen bij onze OR Vraagbaak terecht als ze advies nodig hebben over een OR-vraagstuk. Voldoet het voorstel van de werkgever aan de wet? Zijn er ook andere of betere mogelijkheden om de wet te volgen en daarbij de werknemers beter tegemoet te komen? Ook voor het sec even sparren over een gemaakte beslissing, ‘is het de juiste of zien we wat over het hoofd?’, kunt u bij de OR Vraagbaak van Faasse Juridische Dienstverlening terecht.

Onze OR Vraagbaak zorgt ervoor dat u alles uit uw taak als ondernemingsraad haalt wat erin zit. Dat u de belangen van uw collega’s optimaal behartigt en ook zelf beschermd bent tegen verkeerde beslissingen.

OR Workshops

Faasse Juridische Dienstverlening geeft regelmatig workshops voor ondernemingsraden. Afhankelijk van uw vraag, maken we een workshop op maat. Bijvoorbeeld over de Privacywet (AVG) of over de stappen die u als ondernemingsraad moet nemen om tot een goed besluit te komen. Of wilt u meer weten over arbeidsrecht, observatie van medewerkers of rechten en plichten bij een reorganisatie? Geef het aan en Faasse Juridische Dienstverlening zorgt voor een heldere en leerzame workshop over dat onderwerp.