06 823 722 06 jan@faassejd.nl

OR Consultancy

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de werknemers van een bedrijf. Dat is niet zomaar iets. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ondernemingsraden zorgen voor een kritische blik op de plannen van de werkgever. Ze toetsen deze aan de wet en aan de belangen van werkgever en werknemer. Om dit goed te kunnen uitvoeren, is kennis nodig. Faasse Juridische Dienstverlening heeft deze kennis in huis en helpt ondernemingsraden hier graag mee.

OR-Verkiezingen

Het instellen van een ondernemingsraad en/of het organiseren van OR-verkiezingen is geen 1, 2, 3-tje. Er komt veel bij kijken. Faasse Juridische Dienstverlening begeleidt je bij dit proces.

Er zijn een aantal basisdocumenten die opgesteld moeten worden. Bijvoorbeeld een reglement voor de OR. Vervolgens sta je voor een traject van zo’n 26 weken van voorbereiding van de OR-verkiezingen tot de uitslag. Tussentijds zijn er allerlei verplichte deadlines die gehaald moeten worden. Daar zijn wettelijke regels voor. Het gaat bijvoorbeeld over de communicatie naar alle werknemers en de kans om bezwaar te maken. Faasse Juridische Dienstverlening loodst je door dit proces heen zodat je geslaagde en geldige OR-verkiezingen realiseert en de ondernemingsraad van jouw bedrijf een gezonde start kan maken.

OR-adviseur

Een OR komt regelmatig voor complexe advies- en instemmingsvragen te staan. Dat kan gaan om arbeidsvoorwaardelijke zaken of bijvoorbeeld de Privacywetgeving (AVG). De werkgever vraagt hierover advies of toestemming van de ondernemingsraad. Het is dan de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om niet zomaar uit te gaan van de informatie die de werkgever verschaft, maar deze vragen te toetsen aan de wet. Dat is soms best lastig.

Vanuit Faasse Juridische Dienstverlening treed ik daarom ook op als OR-adviseur. Als ondernemingsraad kun je bij mij terecht als je advies nodig hebt over een OR-vraagstuk. Voldoet het voorstel van de werkgever aan de wet? Zijn er ook andere of betere mogelijkheden om de wet te volgen en daarbij de werknemers beter tegemoet te komen? Ook voor het sec even sparren over een gemaakte beslissing, ‘is het de juiste of zien we wat over het hoofd?’, kun je bij mij als OR-adviseur terecht.

Mijn OR-advies zorgt ervoor dat je alles uit jouw taak als ondernemingsraad haalt wat erin zit. Dat je de belangen van jouw collega’s optimaal behartigt en ook zelf beschermd bent tegen verkeerde beslissingen.

OR Workshops

Vanuit Faasse Juridische Dienstverlening geef ik regelmatig workshops voor ondernemingsraden. Afhankelijk van je vraag, maak ik een workshop op maat. Bijvoorbeeld over de Privacywetgeving (AVG) of over de stappen die je als ondernemingsraad moet nemen om tot een goed besluit te komen. Of wil je meer weten over arbeidsrecht, observatie van medewerkers of rechten en plichten bij een reorganisatie? Geef het aan en ik zorg voor een heldere en leerzame workshop over dat onderwerp.