06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Privacy advies

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming, AVG, beschermt de privacyrechten van iedereen in Europa. Tegelijkertijd verplicht de AVG organisaties dus ook om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Faasse Juridische Dienstverlening helpt bedrijven, verenigingen en (onderwijs)instellingen hierbij. We geven antwoord op vragen, laten met de Privacy Check zien hoezeer uw organisatie aan de AVG voldoet en helpen u bij nog te nemen stappen.

Privacy Check

Hoe krijgt u nu duidelijk of u zelf aan alle AVG-regels voldoet? Daarvoor biedt Faasse Juridische Dienstverlening de Privacy Check. We gaan met u in gesprek en kijken welke gegevens u binnen uw organisatie verwerkt, door wie ze verwerkt worden en om wat voor soort gegevens het gaat. Waar worden ze fysiek of digitaal opgeslagen, hoe worden ze beveiligd, wie heeft er toegang toe?

Met de Privacy Check laten we zien of u aan de AVG voldoet en zo niet, welke stappen u nog dient te zetten. Dat kan bijvoorbeeld zijn op gebied van ICT, training van medewerkers op bewustwording en kennis, maar ook op het aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming. Faasse Juridische Dienstverlening kan u bij alle aspecten van dienst zijn.

Functionaris voor gegevensbescherming

Een verplichting van de AVG kan zijn dat u een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) moet aanstellen. Dit is het geval bij onder meer publieke instellingen, organisaties die op grote schaal mensen volgen of observeren of wanneer een bedrijf bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid en ras) verwerkt. Faasse Juridische Dienstverlening checkt of u verplicht bent een FG aan te stellen. Is het antwoord ja, dan kunt u zelf een FG in uw organisatie aanstellen of ons inhuren om de functie van FG te vervullen.

AVG Workshop

Kennis over de AVG en bewustwording bij uw medewerkers is cruciaal in het navolgen van de AVG-regels binnen uw organisatie. Faasse Juridische Dienstverlening verzorgt daarom AVG Workshops op maat voor uw bedrijf. Met praktijkgerichte voorbeelden en casussen zorgen we dat uw medewerkers zich bewust worden van hoezeer de AVG in hun dagelijks werk is verweven en welke belangrijke rol zij hebben in het geheel.

Handige AVG-tips

  1. Binnen uw organisatie kunt u veel beschermen en controleren, maar een menselijke fout is zo gemaakt. In relatie tot de AVG gaat het het vaakst mis bij e-mailverkeer. Het systeem vult na één letter al aan wie u wellicht probeert te mailen, waardoor al snel de verkeerde persoon als geadresseerde wordt aangemerkt. Onze tip: zorg dat de e-mail eerst helemaal klaar is en vul aan het eind pas de geadresseerde in. En daarna? Check, check, dubbelcheck.
  2. Wilt u zelf checken of uw organisatie voldoet aan de regels van de AVG? Gebruik dan de Checklist AVG van Faasse Juridische Dienstverlening. Hiermee loopt u stap voor stap de verschillende voorwaarden van de AVG door.
  3. De vraag of u op een rechtmatige manier persoonsgegevens verwerkt kan in sommige situaties twijfel opleveren. Faasse Juridische Dienstverlening heeft daarom een speciale workshop en een AVG-Stroomdiagram ontwikkeld. Met deze kennis en de handige tool heeft u straks bij iedere twijfel het antwoord voorhanden.