06 823 722 06 jan@faassejd.nl

Privacy advies

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming, AVG, beschermt de privacyrechten van iedereen in Europa. Tegelijkertijd verplicht de AVG organisaties dus ook om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Met Faasse Juridische Dienstverlening help ik bedrijven, verenigingen en (onderwijs)instellingen hierbij. Ik geef antwoord op vragen, laat met de Privacy Check zien hoezeer jouw organisatie aan de AVG voldoet en help je bij nog te nemen stappen.

Privacy Check

Hoe krijg je nu duidelijk of je zelf aan alle AVG-regels voldoet? Daarvoor biedt Faasse Juridische Dienstverlening de Privacy Check aan. We gaan in gesprek en ik kijk welke gegevens je binnen jouw organisatie verwerkt, door wie ze verwerkt worden en om wat voor soort gegevens het gaat. Waar worden ze fysiek of digitaal opgeslagen, hoe worden ze beveiligd, wie heeft er toegang toe?

Met de Privacy Check laat ik zien of je aan de AVG voldoet en zo niet, welke stappen je nog dient te zetten. Dat kan bijvoorbeeld zijn op gebied van ICT, training van medewerkers op bewustwording en kennis, maar ook op het aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming. Faasse Juridische Dienstverlening kan je bij alle aspecten van dienst zijn.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Een verplichting van de AVG kan zijn dat je een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) moet aanstellen. Deze persoon moet als FG zijn ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verplichting geldt onder meer voor publieke instellingen zoals scholen en overheden, organisaties die op grote schaal mensen volgen of observeren of wanneer een bedrijf bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid en ras) verwerkt. Ik check of jij verplicht bent een FG aan te stellen. Is het antwoord ja, dan kun je zelf een FG in je organisatie aanstellen of Faasse Juridische Dienstverlening inhuren om de functie van FG te vervullen.

FG of PO as a service

Faasse Juridische Dienstverlening heeft alle papieren en ervaring in huis om de functie van Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of Privacy officer (PO) binnen jouw bedrijf in te vullen. Als FG houd ik met name toezicht; als PO zorg ik vooral voor de ontwikkeling en implementatie van beleid. Denk aan het controleren van documenten en registers en het creëren van bewustwording bij medewerkers. Voor deze ‘as a service’-dienst betaal je een klein abonnementsbedrag en krijg je vervolgens, iedere keer dat ik voor je aan het werk ga, een mooie korting op het uurtarief.  

AVG Workshop

Kennis over de AVG en bewustwording bij jouw medewerkers is cruciaal in het navolgen van de AVG-regels binnen je organisatie. Met Faasse Juridische Dienstverlening verzorg ik daarom AVG Workshops op maat voor jouw bedrijf. Met praktijkgerichte voorbeelden en casussen zorg ik dat jouw medewerkers zich bewust worden van hoezeer de AVG in hun dagelijks werk is verweven en welke belangrijke rol zij hebben in het geheel. HR-medewerkers bijvoorbeeld die personeelsgegevens verwerken, commercieel en administratief medewerkers die met klantgegevens te maken krijgen en OR-leden die een belangrijke controlerende rol hebben binnen het bedrijf. Voor die laatste groep heb ik een zelfs specifieke OR Workshop ontwikkeld.

Handige AVG-tips

  1. Binnen je organisatie kun je veel beschermen en controleren, maar een menselijke fout is zo gemaakt. In relatie tot de AVG gaat het het vaakst mis bij e-mailverkeer. Het systeem vult na één letter al aan wie je wellicht probeert te mailen, waardoor al snel de verkeerde persoon als geadresseerde wordt aangemerkt. Mijn tip: zorg dat de e-mail eerst helemaal klaar is en vul aan het eind pas de geadresseerde in. En daarna? Check, check, dubbelcheck.
  2. Wil je zelf checken of jouw organisatie voldoet aan de regels van de AVG? Gebruik dan de Checklist AVG van Faasse Juridische Dienstverlening. Hiermee loop je stap voor stap de verschillende voorwaarden van de AVG door.
  3. De vraag of je op een rechtmatige manier persoonsgegevens verwerkt, kan in sommige situaties twijfel opleveren. Daarom heb ik een speciale AVG-workshop en een AVG-Stroomdiagram ontwikkeld. Met deze kennis en de handige tool heb je straks bij iedere twijfel het antwoord voorhanden.